Arbo-zorgplicht

Sinds 2005 kunt u als werkgever zelf regelen waar en hoe u de arbozorg regelt. U bent niet meer gebonden aan een verplichte arbodienst. Dit geeft u de mogelijkheid om de arbozorg specifiek voor uw bedrijf te organiseren, gebruik makend van alleen die expertise die u nodig heeft. U heeft als werkgever te maken met de zorgplicht voor uw werknemers. De verplichtingen die hieruit volgen zijn er voor u als werkgever niet minder op geworden. Voor u de uitdaging om de arbeidsomstandigheden goed te regelen zonder overmatige investeringen en overbodige adviezen.

CasT - Advies kan u adviseren en ondersteunen bij het ontwikkelen van een veilige en gezonde werkomgeving waarmee u aan alle voor u van toepassing zijnde wet- en regelgeving en zorgplicht kunt voldoen. Hierbij wordt rekening gehouden met de eisen uit de arbo-wet, richtlijnen, normen, afspraken uit de arbo-catalogus van uw branche en de stand van de techniek.

Wat is uw belang bij een goede arbozorg binnen uw bedrijf?

In een arbeidsomgeving waarbij de veiligheid, gezondheid en welzijnsaspecten worden meegenomen bij het inrichten en optimaliseren van de werkplek zullen mensen minder snel uitvallen door ziekte of als gevolg van incidenten. Als hierbij ook de machines en arbeidsmiddelen in goede staat verkeren en gehouden worden is de kans op ongevallen of het uitvallen van de arbeidsmiddelen of machines een stuk kleiner. Als bedrijf heeft u dan minder verzuim, faalkosten en tijdverspilling en kunt u gemakkelijker aan uw verplichtingen voldoen. Daarnaast zijn mensen productiever in een werkomgeving die geoptimaliseerd en afgestemd is op de taken en werkzaamheden die de medewerkers moeten uitvoeren.

Mocht er ondanks alle goede voorzorgsmaatregelen toch iets anders verlopen dan verwacht, dan kunt u zeggen alles gedaan te hebben om de voorziebare en denkbare incidenten te voorkomen of de gevolgen ervan tot een minimum te beperken.

Onze diensten

 • Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E)
 • Werkplekonderzoek
 • Machineveiligheidsonderzoek
 • Explosieveiligheidsonderzoek
 • Ongevallen onderzoek
 • Bedrijfsnoodplan en BHV-organisatie
 • Ontruimingsplannen incl. ontruimingstekeningen
 • Milieukundig advies afval, water en lucht
 • Milieuvergunningaanvraag
 • Opleiden en begeleiden van de preventiemedewerker
 • VCA - begeleiding en pre-audit